از مقاومت مدیرعامل تا نگرانی هیات مدیره/سپرده های مردم از اقتصاد نوین پرکشیدند!
از مقاومت مدیرعامل تا نگرانی هیات مدیره/سپرده های مردم از اقتصاد نوین پرکشیدند!

نماد برتر: گزارش عملکرد مالی بانک اقتصاد نوین نشان می دهد که این بانک ۲۴۴ میلیارد تومان از سپرده های مردمی را از دست داده است.


به گزارش پایگاه خبری نماد برتر، بانک اقتصاد نوین به تازگی گزارش عملکرد مالی خود در فروردین ماه امسال را منتشر کرده است. طبق این گزارش نه تنها حجم عملیات بانکداری و تسهیلات‌دهی بانک در حال کاهش است، بلکه این بانک در فرودین ماه ۲۴۴ میلیارد تومان از سپرده‌های مردم نزد خود را نیز از دست داده است.این گزارش می افزاید: در کنار خروج سپرده ها ، تغییر نامطلوب ترکیب سپرده‌های بانک نیزاتفاق افتاده و همچنین سودآوری این بانک در فروردین ماه امسال، نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است.بانک اقتصاد نوین در فروردین ماه امسال، ۷۰۶ میلیارد تومان تسهیلات جدید ارائه کرده، این در حالی است که تسهیلات وصولی این بانک در ماه گذشته ۷۹۹ میلیارد تومان بوده در نتیجه مانده تسهیلات این بانک از ۲۸هزار و ۲۴۸ میلیارد تومان به ۲۸هزار و ۱۵۵ میلیارد تومان (کاهش ۹۳ میلیارد تومانی) رسیده است.به عبارت دقیق‌تر عملیات تسهیلات‌دهی این بانک همچنان رو به کاهش است. مانده تسهیلات اعطایی بانک اقتصاد نوین در فروردین ۱۳۹۷، ۳۰هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است و در مدت یک سال گذشته با کاهش بیش از دو هزار میلیارد تومانی به اندکی بیش از ۲۸هزار میلیارد تومان رسیده است. اسناد به دست آمده از صورت های مالی بانک  اقتصاد نوین حکایت از تراز منفی عملیات  این بانک  طی سالهای اخیر دارد بررسی درآمد و هزینه های مشاع بانک پرده از این تراز منفی برمی دارد و نشان می دهد که این بانک بیش از درآمدهای حاصله از محل مشاع هزینه داشته است.از جمله عوامل تشدید زیان این بانک ،عدم استفاده مناسب از منابع و سهم بالای جذب سپرده در قبال نا کارآمدی منابع جذب شده برای اعطای تسهیلات است .بانک اقتصاد نوین  از جمله بانک های پیشرو در بخش خصوصی بود اما مدیریت فعلی این بانک نتوانست این جایگاه را حفظ کند به گونه ای که این بانک را به یکی از پیروان نظام بانکی تبدیل کرده است.جدا شدن تعداد زیادی از نیروهای خبره این بانک و اشتغال آنها درسایر بانک ها  ،خبر دستبرد نافرجام به صندوق امانات این بانک وهمچنین  نارضایتی مشتریان از روند فعلی این بانک طبق بررسی های میدانی همه حکایت از ضعف مدیریتی دراین بانک دارد.شاید تمامی عوامل فوق باعث شده است که هیات مدیره این بانک احتمالا درروزهای آینده تصمیمی  مبنی بر برکناری مدیر عامل این بانک  اتخاذ کند تا به گونه ای به این مدیریت منفعل پایان دهد.

مدیرعامل اقتصاد نوین در تقابل با هیات مدیره 

به گزارش نماد برتر، شنیده ها حاکی است که پس از انتشار گزارش عملکرد بانک اقتصاد نوین و دیده شدن ضعف محرز عملکرد مدیریتی، هیات مدیره این بانک قصد برکناری مدیر عامل را دارند.
پیشتر نیز تعدادی از مدیران منصوب «بلگوری» به دلیل ضعف عملکردی برکنار شده و به نظر می رسد دیگر نوبتی هم که باشد نوبت خود آقای مدیرعامل است.
همچنین شنیده ها حاکی است بلگوری در هیات مدیره چند شرکت وابسته به بانک عضویت دارد که این مهم بر اساس قانون غیر قانونی است و علیرغم تذکرات مکرر هیات مدیره، وی حاضر به استعفا از سمت های خود نیست. حال باید دید که آیا هیات مدیره موفق به تغییر مدیرعامل و نجات بانک می شوند یا خبر دیگری در راه است؟!