22:19 | يكشنبه 9 آذر 1399
Research Analysis Debriefing Day
هجوم جریان نقدینگی شمشیری دولبه

1399/01/19 14:35

کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با بورس نیوز مطرح کرد:

هجوم جریان نقدینگی شمشیری دولبه

نماد برتر- اینکه شاخص رشد ناگهانی نداشته باشد شرایط بهتری ایجاد کرده و در جهت حرکت رو به بالا، روندی آهسته و پیوسته را طی کند.

به گزارش نماد برتر، علی مولایی مدیرعامل کارگزاری آریانوین در بررسی بازارگفت:جایی برای ورود این حجم از نقدینگی دربازار سرمایه وجود نداشته و بانک‌ها (با توجه به دست انداز‌هایی که خودشان ایجاد کرده اند) پذیرای این مبالغ نیستند.

وی ادامه داد: از سویی دیگر بازار‌های موازی علیرغم نوسانات اخیر، قابل اتکا برای سهامداران و فعالان بازار سرمایه نیست بنابراین سرمایه دار و فعال بازار همچنان بورس را بهترین مکان برای تزریق سرمایه با انتظار دریافت بازدهی دانسته و متعاقبا شاهد هدایت جریان نقدینگی از تمام مسیر‌ها به سمت بورس هستیم.

مدیرعامل کارگزاری آریا نوین حجم نقدینگی را شمشیری دولبه دانست و گفت: در کوتاه مدت ورود نقدینگی بازار را رشد می‌دهد، اما در بلند مدت، چون شمشیری دولبه میتواند خطرناک باشد.

مولایی در پایان با بیان شرایط فعلی بورس، جریان نقدینگی را با توجه به رشد بازار‌های جهانی، کامودیتی‌ها و رشد نفت رو به بالا پیش بینی کرد.